Telefon: +420 724 702 262 | Email: oms.nymburk@seznam.cz | Adresa: Maršála Koněva 2067/59, 288 02 Nymburk | ČÚ: 0503683309/0800 | IČ: 67777473

Příspěvky

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku Příbram. Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Číslo BÚ: 0503683309/0800
Česká spořitelna, a.s., pobočka Nymburk

Členský příspěvek si můžete zaplatit z domova. Stávající členové se mohou do své členské karty přihlásit na adrese https://swdiana.cmmj.cz/. Po zaplacení vyčkejte, až Vaši platbu zaevidujeme a potom si můžete vytisknout členský průkaz.
Nebo potřebné finance zašlete na BÚ č. 0503683309/0800. VS – uveďte Vaše RČ a ve zprávě pro příjemce uveďte – členský příspěvek. Po připsání financí na náš účet Vám provedeme zápis o zaplacení do evidence členů a mailem Vám pošleme k vytištění průkazku.